Lezing door gemeente Museum Weert – Destination Known


Uncategorized / dinsdag, augustus 20th, 2019

English below

NL

Destination Unknown
Emmasingel 37
Weert

Destination Known

Gemeentemuseum Weert staat aan de vooravond van een ingrijpende verbouwing en een vernieuwing van de inhoudelijke visie die het museum klaar moeten maken voor de toekomst. Het museumgebouw is op dit moment gesloten in afwachting van de verbouwing die in 2021 gereed moet zijn. De tussentijd wordt gebruikt om de verbouwing voor te bereiden, de collectieregistratie op orde te brengen, de nieuwe organisatie op te bouwen en om een tentoonstellings- en activiteitenprogramma te ontwikkelen.

Tijdens de lezing wordt het definitieve ontwerp van de verbouwing, de inhoudelijke visie en de nieuwe identiteit gepresenteerd. Het museum gaat graag met jullie in gesprek over de nieuwe koers.

Tijdens deze middag is de bar geopend, we werken alleen met contact geld. Deze middag is voor iedereen toegankelijk en gratis. Dus wees welkom!

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: www.destinationunknown.nu

Hopelijk tot ziens!

Destination Unknown.

Dit in samenwerking met Gemeentemuseum Weert, Gemeente Weert

EN

Destination Unknown
Emmasingel 37
Weert

Destination Known

Gemeentemuseum Weert is on the verge of a major renovation and a renewal of the substantive vision which the museum must prepare for the future. The museum is now closed awaiting of the renovation that should be completed in 2021. In the meantime they prepare the renovation, organize the collection registration, build up the new organization and develop an exhibition and activity program.

During the lecture, the final design of the renovation, the substantive vision and the new identity will be presented. The museum look forward to enter into a conversation about the new course with you.

In this event the bar is open, we only work with cash. This event is accessible to all and free. So be welcome!

For more information, visit our page, www.destinationunknown.nu

Hope to see you!

Destination Unknown.

This in collaboration with Townshipmuseum Weert & Township Weert

Design by Lyanne Polderman