Lezing door Esther van Rosmalen


Uncategorized / dinsdag, augustus 20th, 2019

English below

NL

Destination Unknown
Emmasingel 37
Weert

De vraag waarom je kunstenaar wordt is over het algemeen vaker gesteld dan de vraag hoe je kunstenaar wordt. In een ver verleden was dat duidelijk, het vak werd geleerd via gildes en werkplaatsen in de traditie van leerling en meester. Tegenwoordig zijn daar academies voor, echter het loslaten van tradities vraagt om nieuwe methodes om tot vorming van het kunstenaarschap te komen.

Aan de hand van gesprekken met verschillende generaties wordt ingegaan op de overeenkomsten, maar ook verschillen in samenwerkingsvormen tussen kunstenaars. In hoeverre zijn deze bepaald door de tijdsgeest en het toeval. Welke keuzes en methodes ontstaan er en welke houdingen en strategieën heeft dit tot gevolg. Geen historisch verhaal maar een reeks van persoonlijke ervaringen en inzichten waaraan in een openbaar gesprek met Hester van Tongerlo ook die van Destination Unknown aan bod komen

Esther van Rosmalen, opgeleid aan de Academie St. Joost als grafisch kunstenaar maar de laatste jaren vooral actief het beschrijven van kunstenaarsprocessen. Als artistiek leider van Witte Rook, een Artist in Residence die het internet benut om daar verhalen over en van kunstenaars te vertellen, maar ook als coördinator van het net opgerichte Artist in Residence Platform Brabant.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: www.destinationunknown.nu

Hopelijk tot ziens!

Destination Unknown.

Dit in samenwerking met WitteRook, Gemeente Weert

EN

Destination Unknown
Emmasingel 37
Weert

The question why you become an artist is generally speaking a more asked question than how you become an artist. In the distant past that was all very clear, the profession was learned through guilds and workshops in the tradition of apprentice and master. Nowadays, academies are built for the purpose of studying, but letting go of traditions requires new methods for the way the artist can excel in its profession.

Through conservations with different generations of artists about their approach to form collaborations the similarities, but also differences, will be discussed and analysed. To what extent are these determined by the spirit of the time or was it merely a matter of chance. Which choices and methods are made and in which attitudes and strategies have this resulted? Not a historical story but a series of personal experiences and insights that are also discussed in a public conversation with Hester van Tongerlo about Destination Unknown

Esther van Rosmalen, educated at the St. Joost Academy as a graphic artist, but in recent years has been describing artist processes. As the artistic leader of Witte Rook, an Artist in Residence who uses the internet to tell stories about artists, but also as coordinator of the newly established Artist in Residence Platform Brabant.

In this event the bar is open, we only work with cash. This event is accessible to all and free. So be welcome!

For more information, visit our page, www.destinationunknown.nu

Hope to see you!

Destination Unknown.

This in collaboration with Witte rook & Township Weert

Design by Lyanne Polderman