Marina Višić

mmvisic@gmail.com b. 1987, Roermond Education: Slade School of Fine Art, 2016  – Diploma in Fine Art / AKV St. Joost, 2010 – Diploma in Bachelor of Fine Art  www.marinavisic.com

 

 

English below

NL

In haar werk onderzoekt Marina Višić hoe verschillende texturen en bewegingen worden opgenomen in het landschap van bewegend beeld. De fysieke ervaring van materialen en de tactiele kwaliteiten van licht en kleur zijn belangrijke onderwerpen in haar werken, net als het gevoel jezelf te verliezen en ondergedompeld te worden. Regie is een belangrijk onderdeel, evenals het formaat van beelden in relatie tot het lichaam van de toeschouwer.

Het benoemen van een maatschappelijke relevantie binnen de kunst ziet zij als een werkwijze, die zeker geen voorwaarde is voor het bestaansrecht van een kunstwerk. Voor bepaalde kunstenaars is dit wel deel van het proces, dat zich doorzet in het eindwerk. Voor haarzelf speelt dit geen grote rol. Zij neemt vooral de architectuur van het huis mee in haar werk, niet zo zeer de omgeving en de buurt.

EN

In her work, Marina Višić explores how different textures and movements are incorporated into the landscape of moving images. The physical experience of materials and the tactile qualities of light and color are important topics in her work, as is the feeling of losing yourself and getting immersed. Directing is an important part, as is the format of images in relation to the body of the spectator.

The naming of a social relevance within art looks like a working method, which is certainly not a condition for the existence of a work of art. For some artists this is part of the process, which continues in the final work. It does not play a big role for herself. She mainly takes the architecture of the house into her work, not so much the environment and the neighborhood.