Linda Lenssen

info@lindalenssen.nlb. 1984, Venray Education: KASK , 2012 – Diploma in Master of Arts in Visual Art (MA) / artEZ , 2009 – Diploma in Bachelor of Fine Art and Design in Education (BFA Ed) www.lindalenssen.nl  

 

 

English below

NL

We kunnen niet iets ervaren dat buiten het bereik van onze zintuiglijke waarneming ligt. We kunnen ons niet onttrekken aan de eigen tijdelijkheid. Zaken als eeuwigheid, alles en niets kunnen we onmogelijk ervaren. We kunnen enkel ervaren wat zich op een specifiek moment op een specifieke plaats voordoet. We kunnen niet iets ervaren dat alles omvat. Deze limitering is mijn fascinatie die als startpunt voor mijn werken dient.

Tijdens mijn werkperiode bij DU maakte ik vier werken waarin ik de onmogelijkheid van het concept ‘niets’ onderzocht. Het ‘niets’ kun je wel trachten te denken, maar kom je nooit tegen in de fenomenale werkelijkheid. Er is altijd iets op een bepaalde manier. Die bepaalde manier kan niet losgekoppeld worden van onze waarneming.

SEESAW betreft een stilstaand beeld, dat voortdurend verandert vanwege de rotatie van de aarde en wisselende weersomstandigheden. In OFF SCREEN is niet de mens gefilmd, maar diens omgeving waarin hij zich beweegt. In BLIND SPOT heb ik de lens van mijn camera afgedekt met een zwart beeld. Je ziet een wandeling door de tuin zonder de tuin te zien. SHIFT betreft een collage van zwarte vellen papier. Doordat ze zijn verschoven wordt de werking van de zon zichtbaar.

EN

We can not experience something outside the reach of our sensory perception. We can not avoid our own temporality. We can not experience things like eternity, everything and nothing. We can only experience what occurs at a specific moment at a specific location. We can not experience something that includes everything. This limitation is my fascination that functions as a starting point to make work.

During my working period at DU I have made four works in which I investigated the impossibility of the concept ‘nothing’. You can attempt to think about the concept ‘nothing’, but it can never been experienced in phenomenal reality. There is always something in a certain way. A certain way cannot be taken away from seeing.

SEESAW is a still image that continuously changes due to the rotation of the earth and changing weather conditions. In OFF SCREEN not a subject is filmed, but the environment in which a subject functions. In BLIND SPOT I covered the lens of my camera with a black image. You see a walk through the garden without seeing the garden. SHIFT is a collage of black sheets of paper. Because they are shifted, the effect of the sun is made visible.