Eva Hoonhout

info@evahoonhout.comb. 1990, Tilburg / Education: AKV St. Joost, 2013  – Diploma in Bachelor Fine Arts / Sandberg Instituut, 2017  – Diploma in Studio for Immediate Spaces / www.evahoonhout.com

 

 

English below

NL

Mijn werk vindt zijn oorsprong in het observeren. Al gauw kwam ik erachter dat ik mijn ideeën niet krijg door te fantaseren maar door te kijken. Met het observeren als startpunt ligt de kern van mijn werk in de relatie tussen het oppervlakte van het afgebeelde object en de fysieke kwaliteiten van onze materiële omgeving. Hierbij zijn voor mij van belang het domein van de commerciële afbeelding, de regels verbonden aan het massaal geproduceerd product en de individuele alledag van de bewoner.

EN

My work finds its origin in observing. Soon I found out that I do not get my ideas by fantasizing but by looking. With observing as a starting point, the core of my work lies in the relationship between the surface of the depicted object and the physical qualities of our material environment. For me, the domain of the commercial image, the rules associated with the mass produced product and the individual everyday of the occupant are important here.