Ella Becker

 studio@ellabecker.de / Education: Hochschule für Bildende Künste Dresden, 2016  – Diploma in “Meisterschüler” / Hochschule für Bildende Künste Dresden, 2014 – Diploma in Visual Arts  / Technische Universität Berlin, 2008 – Diploma in culture, technology & art science

/ www.ellabecker.de 

English below

NL

Tekenen betekent een lokalisatie van mezelf, plaats nemen, thuis maken. In mijn tekeningen accumuleren korte lijnen tot grotere composities, zoals de kleine delen van een uurwerk een functionerende machine worden. Ik teken lijnen, ik teken ze dicht, ik teken mezelf dichterbij. Het bevat een tekening op papier en in de ruimte. Mijn werk is schokkend zoals mijn leven is. Ik werd vorig jaar nomade, dus nu is mijn werk klein of direct aan de muur. Ik raakte al mijn spullen kwijt en begon uit een koffer te leven. Het leven van de nomaden brengt zoveel verschillende ervaringen met zich mee – het is een extreme mix van vreugde en uitdaging. Het is puur. Zonder een thuisbasis, een stad die ik thuis noem, als reizende visuele freelance artiest, past ik niet langer in een maatschappelijk kader, los in elke goede en slechte zin die er kan zijn. Het is een pure vorm van leven en werken. Net zoals ik wil dat mijn tekeningen zijn: pure, eenvoudige, maar intense en mooie ontmoetingen.

EN

Drawing signifes a locating of myself, taking of place, making of home. In my drawings short lines accumulate to bigger compositions like the small parts of a clockwork become a functioning machine. I draw lines, I draw them close, I draw myself closer. It contains of drawing on paper and in space. My work is shifing as my life is. I became a nomad last year, so now my work is either small or directly on a wall. I got rid of all my belongings and started living out of a suitcase. Nomad life brings so many diferent experiences- it´s an extreme mixture of joys and challenges. Its pure. Without a homebase, a city I call home, as a travelling visual freelance artist, I do not longer fit in a societal frame, loose in every good and bad sense there can be. It is a pure form of living and working. Just like I want my drawings to be: pure, simple, yet intense and beautiful encounters.