Eleye Boerenkamps

info@eleye.nlb. 1994, Helmond / Education: Fontys Academy for Fine and Performing Arts, 2016 – Diploma in Bachelor of Education, Fine Art and Design in Education / Radboud University, 2018 – Premaster Art History / www.eleye.nl

 

 

English below

NL

In een arbeidershuisje aan de Valentijnstraat nummer 43 toonde Eleye Boerenkamps (NL, 1994) compositie #1 van haar werk Kernafval in vijf verschillende ruimtes. Hier maakte ze ter plekke werken met haar eigen afval in vijf ruimtes, verspreid over twee etages waaronder de woonkamer, badkamer, twee slaapkamers en een kleine kamer. De compositie betrof onder andere een hangende sculptuur, twee grondcomposities, een film en een ruimtevullende installatie. Daarnaast was er een database beschikbaar, waar de bezoeker ieder individueel object kon oproepen op een scherm. Elk afvalobject was gestickerd met een nummer. Het nummer in de database refereerde naar een portretfoto van het object, een datum waarop het afval werd en een omschrijving.

Met dit werk studeerde ze af aan de Academie voor Beeldende Vorming in Tilburg en won ze de LEO XIII-prijs, een residentie voor 6 maanden in Gastatelier LEO XIII aldaar. Na de eindexamententoonstelling was haar werk nogmaals beschikbaar voor publiek als onderdeel van het Destination Unknown project.

Tijdens het project maakte ze kennis met de inspirerende organisatie achter Destination Unknown. Een team van jonge kunstprofessionals die buiten het bestaande culturele veld op eigen initiatief ruimte en expertise bieden aan jonge kunstenaars en hen in contact brengt met elkaar, de lokale kunstenaarsinitiatieven en de inwoners van de omgeving waarin zij werken.

EN

In a working-class house house at the Valentijnstraat number 43, Eleye Boerenkamps (NL, 1994) exhibited composition # 1 of her work Kernafval in five different rooms. Here she maked in situ compositions with her own waste in five rooms spread over two floors including the living room, bathroom, two bedrooms and a small room. The composition included a hanging sculpture, two ground compositions, a film and a space filled with one installation. In addition, a database was available, where the visitor could find information about the individual object on a screen. Each object was stickered with a number. The number in the database referred to a picture of the object, a date on which it became waste and a description.

With this work she graduated from the Academy for Visual Arts in Tilburg and won the LEO XIII Prize, a residency for 6 months in Gueststudio LEO XIII. After the graduation exhibition her work was once again available for the public as part of the Destination Unknown project.

During the project she got to know the inspiring people behind Destination Unknown. A team of young art professionals offer space and expertise to young artists outside the existing cultural field and bring them into contact with each other, the local artists initiatives and the inhabitants of the neighbourhood in which they worked.