fbpx

DESTINATION UNKNOWN: Bestuurslid

DESTINATION UNKNOWN in Noord-Limburg zoekt een Bestuurslid voor 6 vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 22-03-2024

DESTINATION UNKNOWN is een eigenzinnig kunstinitiatief dat jonge talentvolle kunstenaars een werkperiode biedt in panden die tijdelijk leeg staan; wachtend op een nieuwe bestemming of klaar voor de sloop. Kunstenaars worden uitgedaagd te reageren op de leemte van de leegstand door site-specifiek werk te ontwikkelen. Experiment, exploratie en verdieping staan centraal in deze werkperiode.

DESTINATION UNKNOWN opereert vanuit de periferie in Noord- en Midden Limburg waardoor kunst gebracht wordt in gebieden waar deze doorgaans ontbreekt. DESTINATION UNKNOWN is een sociale impuls, een site-specifieke uitdaging voor jonge kunstenaars die een weg zoeken naar gevestigde kunstinstituten. De werkperiode van drie maanden wordt elk jaar afgesloten met een tentoonstellingsweekend waarbij de deuren geopend worden voor publiek. Deelnemende kunstenaars tonen hun werk en gaan in gesprek met publiek.

MISSIE & VISIE

DESTINATION UNKNOWN wijkt af van het gangbare kunstcircuit, omdat DU tijd en ruimte biedt aan een groep van nationale en internationale kunstenaars in leegstaande panden die zich in de periferie bevinden. De unieke panden van waaruit DU opereert zijn vaak monumentaal in hun eigenheid en in hun formaat. In het verleden werden onder meer een schoolgebouw in Weert, de Ketelfabriek op het Phlipsterrein in Roermond en de sigarenfabriek in Tegelen onder handen genomen. De kunstenaars die deze panden gaan gebruiken als tijdelijke werkplaats voor hun kunstpraktijk, gebruiken de ruimtes als vertrekpunt voor de kunst die erin of daardoor ontstaat. Van de deelnemende kunstenaars wordt verwacht dat zij door middel van site-specifieke ideeën en interventies nieuw werk tot stand brengen dat een verbinding aangaat met de omgeving. Deelnemende kunstenaars creëren werk dat zonder de specifieke locatie die DU biedt, nooit tot stand zou zijn gekomen. Kunst waarbij de totale ervaring van de ruimte prevaleert. Kunst die niet los gezien kan worden van de plaats waarin ze tot stand is gekomen. Kunst die bovendien tijdelijk van aard is. Dit kan resulteren in site-specifieke interventies, installaties, performances, videoprojecties, muurtekeningen, architecturale interventies, sociale projecten, multidisciplinaire projecten et cetera.

DESTINATION UNKNOWN wil niet enkel een tentoonstellingsmogelijkheid bieden, maar richt zich expliciet op de artistieke en persoonlijke ontwikkeling van de recent afgestudeerde kunstenaars. Gedurende de werkperiode van drie maanden vinden workshops en gesprekken met kunstprofessionals plaats, telkens afgestemd op het moment waarop de activiteit plaatsvindt. Zo worden de onderzoekende en experimentele workshops aan het begin van de periode ingepland en de verdiepende en reflecterende gesprekken in het midden van de werkperiode. Zodoende wordt invulling gegeven aan de noodzaak voor beginnende kunstenaars om zich te blijven ontwikkelen door nieuwe voeding te geven voor nieuw artistiek werk en door feedback te krijgen op het gemaakte werk. Het einde van de werkperiode staat in het teken van presentatie en verbinding met publiek. De werkperiode van drie maanden wordt afgesloten en gevierd met een tentoonstellingsweekend waarbij de deuren geopend worden voor publiek. Deelnemende kunstenaars tonen hun werk en gaan in gesprek met bezoekers. Dit biedt de mogelijkheid om nieuwe netwerken aan te boren.

Om dit te kunnen bewerkstelligen is een gezonde bedrijfsvoering essentieel. Zodat we niet alleen de kunstenaars budgetten en honoraria kunnen bieden die passen bij de kwaliteit van hun werk. Maar ook dat de organisatie een stabiele werkomgeving is voor het uitvoerend team van de stichting die haar activiteiten mogelijk maakt. De komende jaren zullen in het teken staan van het vergroten van de naamsbekendheid en een groter publieksbereik. DESTINATION UNKNOWN wordt ondersteund door Provincie Limburg, Mondriaan Fonds, Cultuurfonds en Gemeente Weert.

Het team van DESTINATION UNKNOWN bestaat uit twee bevlogen professionals die sinds de oprichting in 2016 haar tot een eigenzinnig en uniek fenomeen in de kunstwereld hebben gemaakt. De organisatie wordt geleid door initiatiefnemer Hester van Tongerlo en artistiek leider Linda Lenssen. Beiden zijn bevoegd vanuit het bestuur voor de eindverantwoordelijkheid over de dagelijkse gang van zaken binnen het kunstinitiatief. Zij worden hierin geadviseerd door het bestuur van Stichting Destination Unknown. Het bestuur komt 6 keer per jaar bij elkaar om besluiten te nemen op basis van het beleidsplan en relevante ontwikkelingen die van invloed zijn op de stichting.

In verband met de verdere professionalisering van DESTINATION UNKNOWN als organisatie, zoeken wij een nieuwe bestuursleden voor Stichting Destination Unknown. We zijn op zoek naar Algemene Bestuursleden die zich herkennen in de volgende profielschets:

PROFIEL BESTUURSLID

  • Affiniteit met de missie en visie van DESTINATION UNKNOWN
  • Bestuurlijke kwaliteiten en ervaring, alsook de bereidheid om zes keer per jaar bijeen te komen
  • Het vermogen om het team te toetsen, coachen en klankbord te zijn en in staat zijn de organisatie kritisch te bevragen waardoor ontwikkeling mogelijk is
  • Beschikkend over een relevant (inter)nationaal netwerk
  • Begrip van het reilen en zeilen van een culturele organisatie
  • Strategisch denkvermogen, heldere, transparante communicatie
  • Gedegen kennis van cultureel beleid op nationaal en/of gemeentelijk niveau
  • Ervaring met het culturele subsidiestelsel en de bijbehorende aanvraagprocedures
  • Toezicht kunnen houden op basis van hoofdlijnen en vertrouwen
  • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling

Een professional binnen of buiten de kunstsector die expertise heeft op het gebied van kunst, PR en marketing of social improvement. Iemand die zijn netwerk weet in te zetten om DESTINATION UNKNOWN een grotere naamsbekendheid te geven en het bereiken van nieuwe publieksdoelgroepen. DU heeft de ambitie om een groter en weidser nationaal én internationaal publiek aan te spreken. Hierdoor krijgen de deelnemende kunstenaars meer zichtbaarheid en wordt de vermenging met de professionele kunstwereld sterker. Dit is met name belangrijk vanwege de doorgroeimogelijkheden van de deelnemende kunstenaars. DU heeft de ambitie om te groeien naar een organisatie die als belanghebbend, ambitieus, eigenzinnig en van waarde wordt gezien. Daarvoor is het belangrijk dat een bestuurslid scherp houdt welke activiteiten en samenwerkingen bij het DU-profiel passen en welke communicatiestrategieën daarbij horen. Van een bestuurslid wordt verwacht dat zij bijdragen aan de  uitbreiding en verdieping van de connectie met gevestigde kunstinstituten. 

Van bestuursleden verwachten wij dat zij betrokken, bevlogen en ambitieus zijn. Bestuursleden van de Stichting doen hun werk onbezoldigd. Wel ontvangen zij reiskostenvergoeding. DESTINATION UNKNOWN vergadert 6x per jaar (2x face to face en 4x online). Daarnaast verwachten we van bestuursleden dat ze aanwezig zijn bij het tentoonstellingsweekend. Interesse? Stuur dan je CV en motivatie naar info@stichtingdu.nl

Luister je mee met onze podcast?