Eef Schoolmeesters


eefschoolmeesters@gmail.com
b. 1992, Venlo / Education: AKV St.Joost, 2015  – Diploma in Bachelor Fine Arts  www.eefschoolmeesters.nl

 

 

English below

NL

“Voor mezelf wilde ik de ruimte anders gebruiken en benaderen dan hoe ik eerder had gedaan. Meestal werk ik met fotografische afdrukken in 2D. Ik wilde erover nadenken met welke elementen ik kon experimenteren en anders in kon zetten.

Een van de werken is het experiment Beholder. Eerder had ik een foto gemaakt van een soortgelijke staaf – die liet zien dat de hele omgeving werd gereduceerd tot kleuren en lijnen, een abstractie van de hele omgeving in 360 graden. Nu koos ik ervoor echte stangen te gebruiken en probeerde dit fenomeen in de kamer te laten plaatsvinden in plaats van een fotografische weergave te tonen, op verschillende wijze.

Een ander gecreëerd werk is Thingks (Solid Liquid). Het droogrek bleef achter in de tuin van het huis, fragiel en verroest – ook deze wilde ik daadwerkelijk gebruiken. De foto waar ik het mee combineerde, is huid vermengd met een oceanisch oppervlak, op zijdeachtig, buigbaar papier. De combinatie voelde goed aan: in de spanning tussen contrast en overeenkomst van beide objecten.

Het laatste experiment wat hier ontstaan is de eerste versie van This Is It. Meestal krijgt de tekst een grote rol bij het geven van titels, maar het was tijd om het zelfstandig te laten zijn. Witte inkt op wit papier waarin de tekst in het papier ligt, zorgt ervoor dat de tekst tevoorschijn komt en creëert leesbaarheid bij het juiste licht. Dezelfde woorden in een andere volgorde, systematisch, maar toch automatisch anders gelezen door onze intonatie..”

EN

“For myself, I wanted to use and approach the space differently from what I had done before. Usually I work with photographic prints, mostly in 2D. It got me thinking about which elements I could experiment with.

One of the works is the experiment Beholder. Before, I had taken a picture of a similar rod – which showed the whole environment reduced to colors and lines, an abstraction of the whole environment in 360 degrees. Now I tried to use actual rods to show this phenomenon in the room, in several approaches, instead of showing it through photography.

Another created work is Thingks (Solid Liquid). The drying frame was left behind in the garden of the house, fragile and rusted – I had to actually use it, instead of taking a picture. The picture I combined it with, is of skin combined with an oceanic surface, on silky, bendable paper. The combination felt right: in the tension between the contrast and similarities of both objects.

The last work that shows here is the first version of This Is It. Usually text gets it’s meaningful part being a title, but it was time to let it be something of it’s own. White ink on white paper, the text lying deeper in the paper which makes the text emerge and gives it readability in the right amount of light. The same words appear in different order, systematically, yet automatically read in a different way due to our own intonation. “