Ben Weir

weir-b@email.ulster.ac.ukb. 1991, Belfast Education: Glasgow School of Art, 2015  – Diploma in Architecture / University of Ulster, 2012 – Diploma in First class BA Hons Architecture / www.benweir.co.uk

 

 

English below

NL

Als practicum met een formele opleiding in de architectuur, maar een sterke interesse in kunstwijzen van artistiek onderzoek en productie, was ik vooral geïnteresseerd in de bestaande fysiekheid van het huis zelf. Een buurt van massaproducten, naoorlogse huisvesting in beton en goedkope materialen, niet bedoeld om permanent te zijn; Het had in zekere zin zijn doel verloren, en in een ander leefde het niet lang genoeg om de gebouw

d materialen hun levensduur te geven. Ik begon te werken door het huis in detail te tekenen als een eerste manier om het te begrijpen. Met behulp van verpersoonlijking van het huis als hulpmiddel om mijn relatie tot het te begrijpen, begon ik werk te maken rond zijn lichamelijke aspecten en zijn rol als inwoner van de stad. Het enkelvoudige huis zelf is niet van bijzonder belang, maar door deze analytische lens in zijn bredere fysieke, sociale, culturele en historische context te zien, brengt het vele belangrijke denkbeelden op met betrekking tot hedendaagse ‘historische’ steden en hun herontwikkeling. Het werk werd een discussie over levensduur, vragen over materiaal / historische / culturele waarde en materiële beslissingen in de architectuur.

EN

As a practitioner with a formal training in architecture, but a strong interest in modes of artistic research and production, I was foremost interested in the existing physicality of the house itself. A neighborhood of mass-produced, post-war housing made in concrete and cheap materials, not intended to be permanent; it had in some sense outlived its purpose, and in another not lived long enough to grant the constructed materials their longevity. I began working by drawing the house in detail as an initial means of understanding it. Using personification of the house as a tool for understanding my relationship to it, I began to make work around its bodily aspects, and its role as an inhabitant of the city. The singular house itself is not of particular importance in itself, but when viewed through this analytical lens within its wider physical, social, cultural and historical context, it brings up many important avenues of thought regar