Annemiek Wolse

 annemiekwolse@hotmail.com / b. 1995, Goes Education: AKV | St.Joost, 2017 – Diploma in Bachelor of Fine Arts / www.annemiekwolse.nl /

English below

NL

Tijdens Destination Unknown 2018 heb ik de ruimte genomen om tijd te kunnen spenderen op bestemming. Voor mij is er een noodzaak om een plek te ontdekken. Het brengt een ander perspectief met zich mee. DU’18 was een leerzaam proces, waarbij ik inzichtelijk heb gekregen hoe enorm mobiel een kunstenaarspraktijk kan zijn en hoe stimulerend dit voor mij werkt.

Vergelijkbare onderwerpen komen terug in het werk dat ik heb gemaakt tijdens DU’18. Ik bevraag de rol van vrijetijdsbesteding in de maatschappij. Sferische beelden van toeristen en warme zomerdagen tonen manieren van vakantie vieren, van georganiseerd plezier. Ik bekritiseer de belofte van rust, voldoening en tevredenheid maar overweeg ook de potentie van de vrijetijdsbesteding. Ik plaats de toerist in een context van anti-arbeid, het niets doen, de productiviteit van ontspanning en verveling.

EN

During Destination Unknown 2018 I have taken the space to spend time at destination. For me there is a need to discover a place. It brings a different perspective. DU’18 was an instructive process, in which I gained insight into how enormously mobile an art practice can be and how stimulating this works for me.

Similar topics are reflected in the work I made during DU’18. I question the role of leisure activities in society. Spherical images of tourists and hot summer days show ways of celebrating holidays, of organized fun. I criticize the promise of peace, satisfaction and satisfaction but also consider the potential of leisure activities. I place the tourist in a context of anti-labor, doing nothing, the productivity of relaxation and boredom.

.

.