Anke Huntjens

anke_huntjens@msn.comb. 1991, Heerlen / Education: MAFAD (Maastricht Acedemy of Fine Arts and Design), 2015  – Diploma in Fine Arts / www.ankehuntjens.nl/

 

 

English below

NL

Mijn werk is een weerspiegeling van mijn persoonlijkheid; uitbundig, speels en chaotisch. In de installaties die ik maak komen mijn fascinaties, ervaringen, dromen en onzekerheden naar boven. Ik werk met gevonden voorwerpen, speelgoed en textiel.

Mijn werk manifesteert zich op vele manieren, variërend van tekeningen, schilderijen, sculpturen tot installaties. Het ziet er vaak absurd, grotesk, komisch of chaotisch uit. Het werk komt voort uit mijn fascinaties, herinneringen, dromen, mijn onbewuste, onzekerheden en alledaagse dingen die ik tegen kom. Mijn onzekerheden vergroot ik uit en toon ik aan de wereld. Kunst is voor mij een middel om mijn emoties op een intuïtieve wijze te uiten. De materialen en objecten die ik vind en krijg zijn een gereedschap om mee te werken. De hersenspinsels  worden door mij getransformeerd naar wezenlijke installaties. Fantasie en expressie staan voorop, alles is mogelijk. Eerst schep ik chaos om die vervolgens te structureren. Het is een ‘horror vacuï’ aan spullen in het atelier waar ik werk.

Gevonden of gekregen materialen krijgen een nieuwe betekenis. Spullen die ik vind op de zolder van mijn ouders neem ik mee naar mijn atelier. Deze vergeten voorwerpen geef ik een nieuwe bestemming en zo krijgen ze een andere betekenis. Ik plaats ze in een nieuwe context, zodat ze een nieuw verhaal vertellen of een andere identiteit krijgen. Heterogene elementen komen samen en zo ontstaat er een nieuw beeld. De toeschouwer krijgt de ruimte in het werk om zijn eigen weg te zoeken.

Mijn werk moet toegankelijk zijn, en in dialoog kunnen treden met de maatschappij en het publiek. Mijn installaties passen in leegstaande panden, non places of in de openbare ruimte. Mijn werk mag overal zijn en moet uitnodigen tot kijken, verwonderen, verbazen en aanraken. Net zoals het spelen en lachen mensen bindt, is kunst voor iedereen. Het is een eindeloze, dynamische reis naar zelfkennis en bewustwording dat mijn verhaal vertelt.

EN

BesteMy work is a reflection of my personality; exuberant, playful and chaotic. In the installations I make, my fascinations, experiences, dreams and uncertainties come to the surface. I work with found objects, toys and textiles.

My work manifests itself in many ways, varying from drawings, paintings, sculptures to installations. It often looks absurd, grotesque, comically and chaotic. The work comes from my fascinations, memories, dreams, my unconscious, insecurities and everyday things that I encounter. I expand my insecurities and show them to the world. Art is a way for me to express my emotions in an intuitive way. The materials and objects I find are tools to create the work. The delusions are turned by mine into ordinary installations. Fantasy and expression are paramount, everything is possible. First I create chaos and then structure it. It is a ‘horror vacuï’ of stuff in the studio where I work.

Found or received materials get a new meaning. I take items that I find in the attic of my parents to my studio. I give this forgotten items a new destination and so they get a different meaning. I find them in a new context, let them tell a new story from another. Heterogeneous elements come together and this is how a new image comes. The viewer gets the space in the work to find his own way.

My work must be accessible and able to enter into a dialogue with society and the public. My work may be everywhere and must invite people to look, wonder, amaze and touch. It is an endless, dynamic journey to self-knowledge and awareness that tells my story.