Emily van Dijk

 emilyvandijk14@gmail.comb. 1991, Middelburg Education: AKV|St. Joost Breda, 2016  – Diploma in Bachelor of Arts / KASK & Conservatorium School of Arts, 2015 – Diploma in Minor Installation Art/ www.emilyvandijk.com

 

 

 

English below

NL

Waar ik normaal mijn camera pak om foto’s te maken heb ik er voor de residentie bij Destination Unknown voor gekozen om te gaan filmen met mijn iPhone. Doordat er ook slaapplekken waren geregeld voor alle kunstenaars was er genoeg tijd om Venlo te kunnen ontdekken op mijn tempo. Uiteindelijk heb ik ook veel in Rotterdam, Zeeland en elders gefilmd. Het thema van mijn film is observatie. Het gaat over de dagelijkse ontmoetingen die je met de dingen om je heen kunt hebben, voornamelijk met objecten en mensen. Al deze vluchtige gebeurtenissen laat ik vaak maar een paar seconden zien, enkele duren iets langer.

Wanneer je net zit te kijken naar een stukje van iemand op de fiets met een lang gewaad aan wat gevaarlijk langs de spaken waait, wordt je plots uit die setting getrokken om vervolgens naar een winkel te kijken waar een opblaasbare tent net in elkaar zakt. Door dit soort momenten achter elkaar te plaatsen in de vorm van een film ontstaat er beeldend een verhaal. Hoewel humor belangrijk lijkt in mijn werk, geloof ik in eerste instantie altijd intuïtieve poëzie te zien in deze momenten uit het leven.

EN

I usually grab my camera to take pictures, I have the residence at Destination Unknown decided to go shooting with my iPhone. Because there were also sleeping places arranged for all artists, there was enough time to discover Venlo at my pace. Eventually, I also filmed a lot in Rotterdam, Zeeland and elsewhere. The theme of my film is observation. It is about the daily encounters that you can have with the things around you, especially with objects and people. I often show all these volatile events only a few seconds, a few take a little longer.

When you’re sitting looking at a piece of someone on a bike with a long robe of some dangerous blows along the spokes, you will suddenly be pulled out of that setting and then look at a store where an inflatable tent just collapsed. By placing these kinds of moments in the form of a film, a story is created. Although humour seems important in my work, I believe in the first instance always intuitive to see poetry in these moments in life.