DU2020 artist publication

English below

een kunstenaarspublicatie waarbij alle 35 beeldend kunstenaars uit voorgaande edities gevraagd zal worden kunst te maken in boekvorm

DESTINATION UNKNOWN is een nomadische non-profit organisatie die jonge talentvolle kunstenaars een werkperiode biedt in panden die tijdelijk leeg staan; wachtend op een nieuwe eigenaar of klaar voor de sloop. Kunstenaars worden uitgedaagd te reageren op de leemte van de leegstand door site-specifiek werk te ontwikkelen. DU strijkt elk jaar op een andere locatie neer, in gebieden waar kunst doorgaans ontbreekt. DU2016 vond plaats in Tilburg, DU2017 in Maastricht, DU2018 in Venlo en DU2019 in Weert. Editie DU2020 kan helaas geen doorgang vinden vanwege de covid-19 pandemie. Echter, niet in de gebruikelijke vorm waarin kunstenaars drie maanden in leegstaande panden werken en deze werkperiode afsluiten met een tentoonstellingsweekend. DU wil voor editie DU2020 een alternatieve editie neerzetten in de vorm van een kunstenaarspublicatie waarbij alle 35 beeldend kunstenaars uit voorgaande edities gevraagd zal worden kunst te maken in boekvorm. Hiermee wil DU de leemte als gevolg van de covid-19 pandemie vullen en zodoende toch bieden wat zij belangrijk acht: een platform voor jonge talentvolle kunstenaars.

Om de DU2020 kunstenaarspublicatie te realiseren hebben we jouw hulp nodig. Steun ons project middels onze crowdfunding campagne!

We waarderen jouw steun! Team DESTINATION UNKNWOWN

Tegenprestaties:
€ 5 of meer
Doneren zonder tegenprestatie
€ 35 of meer
Kunstenaarspublicatie DU2020
€ 50 of meer
Kunstenaarspublicatie DU2020 + DU ansichtkaartenset + DU tas
€ 100 of meer
Kunstenaarspublicatie DU2020 + DU ansichtkaartenset + DU tas + als sponsor vermeld in publicatie (met naam)
€ 300 of meer
Kunstenaarspublicatie DU2020 + DU ansichtkaartenset + DU tas + als sponsor vermeld in publicatie (met logo)

Specificaties Deelnemers aan deze kunstenaarspublicatie zijn:

DU2016
Danni van Amstel (NL, 1986), Eleye Boerenkamps (NL, 1994), Katrein Breukers (NL, 1991), Dina Dressen (DE, 1994), Malou Engbers (NL, 1992), Eva Hoonhout (NL, 1990), Anke Huntjens (NL, 1991), Kim Reijntjens (NL, 1993), Eef Schoolmeesters (NL, 1992).

DU2017
Dina Dressen (DE, 1994), Arek Laskowski (PL, 1982), Linda Lenssen (NL, 1984), Wendy Nouse (NL, 1990), Jorieke Rottier (NL, 1992), Marina Visic (NL, 1987), Flo van der Waa (NL, 1994), Ben Weir (NIE, 1991).

DU2018
Ella Becker (DE, 1987), Jessica Bizzoni (IT, 1990), Emily van Dijk (NL, 1991), Valerie van Holten (NL, 1990), Rebecca Niculae (NL, 1991), Lisette Schumacher (NL, 1988), Lisa Sebestikova (NL, 1988), Renée Verberne (NL, 1988), Annemiek Wolse (NL, 1995).

DU2019
Hein van Duppen (NL, 1988), Jonathan Gaarthuis (NL, 1987), Diogo Gonçalves (PT, 1990), Robin Kersten (NL, 1995), Lily Lanfermeijer (NL, 1990), Bruno De Marco (PT/BR, 1995), Leandros Ntolas (GR, 1992), Risja Steeghs (NL, 1991), Reinier Vrancken (NL, 1992), Bas de Weerd (NL, 1990)

Design: Lyanne Polderman
Oplage: 400 exemplaren
Formaat: A4
Aantal pagina’s: 109
Verwachte publicatie en publieksmoment: december 2020

EN

35 visual artists from previous editions will be asked to make art in book form

DU2020 artist publication DESTINATION UNKNOWN is a nomadic non-profit organisation that offers young talented artists a working period on locations which are temporarily vacant; waiting to be reclaimed by new owners or waiting to be demolished. Artists are challenged to respond to these vacancies with creative site-specific ideas and interventions, reacting on the environment of the location. DU takes place on a different location every year, in areas where art is usually missing. DU2016 took place in Tilburg, DU2017 in Maastricht, DU2018 in Venlo and DU2019 in Weert. DU2020 cannot take place in its usual form due to the covid-19 pandemic. For the DU2020 edition, we want to set up an alternative edition in the form of an artist publication in which all the 35 visual artists from previous editions will be asked to make art in book form. With this, DU wants to fill the vacancy caused by the covid-19 pandemic and thus offer what it considers to be important: a platform for young talented artists.

To realize the DU2020 artist publication, we need your help. Support our project via our crowdfunding campaign!

We appreciate your support! Team DESTINATION UNKNWOWN

Rewards:
 € 5 or more
Donate without reward
€ 35 or more
Artist publication DU2020
€ 50 or more
Artist publication DU2020 + DU postcard set + DU bag
€ 100 or more
Artist publication DU2020 + DU postcard set + DU bag + mentioned as sponsor in publication (with name)
€ 300 or more
Artist publication DU2020 + DU postcard set + DU bag + mentioned as sponsor in publication (with logo)

Specifications Participants in this artist publication are:

DU2016
Danni van Amstel (NL, 1986), Eleye Boerenkamps (NL, 1994), Katrein Breukers (NL, 1991), Dina Dressen (DE, 1994), Malou Engbers (NL, 1992), Eva Hoonhout (NL, 1990), Anke Huntjens (NL, 1991), Kim Reijntjens (NL, 1993), Eef Schoolmeesters (NL, 1992).

DU2017
Dina Dressen (DE, 1994), Arek Laskowski (PL, 1982), Linda Lenssen (NL, 1984), Wendy Nouse (NL, 1990), Jorieke Rottier (NL, 1992), Marina Visic (NL, 1987), Flo van der Waa (NL, 1994), Ben Weir (NIE, 1991).

DU2018
Ella Becker (DE, 1987), Jessica Bizzoni (IT, 1990), Emily van Dijk (NL, 1991), Valerie van Holten (NL, 1990), Rebecca Niculae (NL, 1991), Lisette Schumacher (NL, 1988), Lisa Sebestikova (NL, 1988), Renée Verberne (NL, 1988), Annemiek Wolse (NL, 1995).

DU2019
Hein van Duppen (NL, 1988), Jonathan Gaarthuis (NL, 1987), Diogo Gonçalves (PT, 1990), Robin Kersten (NL, 1995), Lily Lanfermeijer (NL, 1990), Bruno De Marco (PT/BR, 1995), Leandros Ntolas (GR, 1992), Risja Steeghs (NL, 1991), Reinier Vrancken (NL, 1992), Bas de Weerd (NL, 1990)

Design: Lyanne Polderman
Edition: 400 copies
Format: A4
Number of pages: 109
Expected publication and public moment: December 2020