DU2018 – VENLO

Design by Lyanne Polderman

 

 

 

EN

Destination Unknown
Bisschop Hoensbroeckstraat 37,69 & 71
Venlo

Esther van Rosmalen will give a lecture called “Processing the process”.

the lecture will have a number of perspectives that will focus on visibility.

How you can increase your reach by setting up a network together like Witte Rook does by being one of the initiators of an AIR network Brabant. What has been set up to facilitate a network between organizations but also artists, to capture the hidden capital and thereby also increase visibility.

And because at Witte Rook they are busy with developing the visibility in the online form, this is a nice starting point to go into it.

In this evening the bar is open, we only work with cash. This evening is accessible to all and free. So be welcome!

Hope to see you!

Destination Unknown.

This in collaboration with Witte Rook, Woonwenz & Township Venlo

NL

Destination Unknown
Bisschop Hoensbroeckstraat 37,69 & 71
Venlo

Esther van Rosmalen zal een lezing geven genaamd “Processing the proces”.

de lezing zal een aantal invalshoeken hebben die met name over zichtbaarheid zullen gaan.

Hoe je bereik kan vergroten door samen een netwerk op te zetten zoals Witte Rook dit doet door een van de intiatiefnemers te zijn van een AIR netwerk Brabant. Wat opgezet is voor het faciliteren van een netwerk tussen organisaties maar ook kunstenaars, om het verborgen kapitaal vast te leggen en daarmee ook de zichtbaarheid te vergroten.

En omdat bij Witte Rook ze druk bezig zijn met het ontwikkelen van de zichtbaarheid in de onlinevorm is dit, een mooi uitgangspunt om daar dieper op in te gaan.

Tijdens deze avond is de bar geopend, we werken alleen met contact geld. Deze avond is voor iedereen toegankelijk en gratis. Dus wees welkom!

Hopelijk tot ziens!

Destination Unknown.

Dit in samenwerking met Witte Rook, Woonwenz & Gemeente Venlo

 

 

EN

Destination Unknown
Bisschop Hoensbroeckstraat 37,69 & 71
Venlo

Van Bommel van Dam museum will give a lecture in Dutch.

In this evening the bar is open, we only work with cash. This evening is accessible to all and free. So be welcome!

Hope to see you!

Destination Unknown.

This in collaboration with Museum van Bommel van Dam, Woonwenz & Township Venlo

NL

Destination Unknown
Bisschop Hoensbroeckstraat 37,69 & 71
Venlo

Museum van Bommel van Dam is momenteel bezig met een inhaalslag in haar collectieregistratie en -beschrijving. Tegelijkertijd is er de afgelopen maanden gekeken naar de kunstinhoudelijke waarde en samenhang van de collectie. Op zondag 2 september gaan Bernard Ellenbroek en Agnes Vugts in gesprek over de resultaten van de collectiewaardering.
Het zal gaan over de aanleiding, de noodzaak en de werkwijze van de collectieregistratie en collectiewaardering. Maar het zal ook gaan over de vraag wat een vaste collectie betekent voor een museum, en wat het betekent voor kunstenaars in de regio. Wat is de meerwaarde van een fysieke collectie in deze digitale tijden? Welke inspiratie kan collectie bieden aan jonge makers?

Bij het waarderen van een kunstcollectie als geheel gaat het in eerste instantie niet om de financiële waarde. Museale collecties bevinden zich buiten het domein van het economisch verkeer en vertegenwoordigen in die zin ook geen marktwaarde. Er wordt daarom met name gekeken naar opbouw van de collectie, de samenhang tussen verschillende deelclusters en de plek die de collectie inneemt in de Nederlandse en internationale kunstwereld. Daarnaast is het van belang of en op welke wijze de collectie een verhaal heeft waarop kan worden aangesloten bij de samenstelling van tentoonstellingen. Een goed onderbouwde collectiewaardering biedt bovendien handvatten voor toekomstige aankopen.
Agnes Vugts (RaadSaam Erfgoedprojecten) heeft eerder collectiewaardering uitgevoerd voor het Design Museum in Gent, het Vlaams Architectuurinstituut en de Erfgoedcollecties in Breda.
Bernard Ellenbroek neemt, tot het moment van verzelfstandiging, de directietaken waar in Museum van Bommel van Dam.

Tijdens deze avond is de bar geopend, we werken alleen met contact geld. Deze avond is voor iedereen toegankelijk en gratis. Dus wees welkom!

Hopelijk tot ziens!

Destination Unknown.

Dit in samenwerking met Museum van Bommel van Dam, Woonwenz & Gemeente Venlo

 

 

EN

Destination Unknown
Bisschop Hoensbroeckstraat 37,69 & 71
Venlo

Video power organizes a film evening with films that have been taken into production. VIDEO POWER is an initiative that stimulates the creative production of audiovisual material. They work with the artist to translate their work into video.

In this evening the bar is open, we only work with cash. This evening is accessible to all and free. So be welcome!

Hope to see you!

Destination Unknown.

This in collaboration with Video Power, Woonwenz & Township Venlo

NL

Destination Unknown
Bisschop Hoensbroeckstraat 37,69 & 71
Venlo

Video power organiseert een filmavond met films die bij hun in productie zijn gegaan. VIDEO POWER is een initiatief die de creatieve productie van audiovisueel materiaal stimuleert. Ze werken samen met de kunstenaar naar een mooie vertaling van hun werk in video.

Tijdens deze avond is de bar geopend, we werken alleen met contact geld. Deze avond is voor iedereen toegankelijk en gratis. Dus wees welkom!

Hopelijk tot ziens!

Destination Unknown.

Dit in samenwerking met Video Power, Woonwenz & Gemeente Venlo